Free VST installing problem

 • Kacper
Posted: Wed, 04/09/2008 - 21:23
Hi, when i want install the package FST from testing repo apt-get give me: (vhost + wine it's not good solution for me(midi channals problems)) (Odczytywanie bazy danych ... 106200 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.) Przygotowanie do zastąpienia fst 1.9-3~etch1 (wykorzystując .../fst_1.9-3~etch1_i386.deb) ... Rozpakowanie pakietu zastępującego fst ... Konfigurowanie fst (1.9-3~etch1) ... --23:06:58-- http://www.steinberg.de/fileadmin/script/download.php?PHPSESSID=d2cb12c228e1ee8abb18b789e7d759bd => `vstsdk.zip' Translacja www.steinberg.de... 213.83.6.26 Connecting to www.steinberg.de|213.83.6.26|:80... połączono. Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK Długość: nieznana [application/force-download] [ <=> ] 4,147,357 64.49K/s 23:08:11 (64.43 KB/s) - `vstsdk.zip' saved [4147357] Archive: vstsdk.zip inflating: vstsdk2.3.dmg inflating: vstsdk2.3.sit inflating: vstsdk2.3.zip Archive: ../vstsdk2.3.zip inflating: vstsdk2.3/VST Licensing Agreement.rtf inflating: vstsdk2.3/VST Licensing Agreement.html creating: vstsdk2.3/source/ creating: vstsdk2.3/source/common/ inflating: vstsdk2.3/source/common/AudioEffect.cpp inflating: vstsdk2.3/source/common/AudioEffect.hpp inflating: vstsdk2.3/source/common/vstcontrols.h inflating: vstsdk2.3/source/common/AEffect.h inflating: vstsdk2.3/source/common/vstplugsmacho.h inflating: vstsdk2.3/source/common/vstplugscarbon.h inflating: vstsdk2.3/source/common/vstgui.h inflating: vstsdk2.3/source/common/aeffguieditor.h inflating: vstsdk2.3/source/common/vstfxstore.h inflating: vstsdk2.3/source/common/vstplugsmac.h inflating: vstsdk2.3/source/common/audioeffectx.cpp inflating: vstsdk2.3/source/common/AEffEditor.hpp inflating: vstsdk2.3/source/common/audioeffectx.h inflating: vstsdk2.3/source/common/aeffectx.h inflating: vstsdk2.3/source/common/vstcontrols.cpp inflating: vstsdk2.3/source/common/vstgui.cpp inflating: vstsdk2.3/source/common/aeffguieditor.cpp creating: vstsdk2.3/source/common/CVS/ inflating: vstsdk2.3/source/common/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/source/common/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/source/common/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/source/ADelayEditGUI/ inflating: vstsdk2.3/source/ADelayEditGUI/ADelayEditMain.cpp inflating: vstsdk2.3/source/ADelayEditGUI/ADelayEdit.hpp inflating: vstsdk2.3/source/ADelayEditGUI/ADelayEdit.cpp inflating: vstsdk2.3/source/ADelayEditGUI/ADEditor.hpp inflating: vstsdk2.3/source/ADelayEditGUI/ADEditor.cpp creating: vstsdk2.3/source/offline/ inflating: vstsdk2.3/source/offline/OfflineEditorWin.cpp inflating: vstsdk2.3/source/offline/OfflineEditor.hpp inflating: vstsdk2.3/source/offline/OfflineMain.cpp inflating: vstsdk2.3/source/offline/OfflineEffect.hpp inflating: vstsdk2.3/source/offline/OfflineEffect.cpp creating: vstsdk2.3/source/ADelay/ inflating: vstsdk2.3/source/ADelay/ADelayMain.cpp inflating: vstsdk2.3/source/ADelay/ADelay.hpp inflating: vstsdk2.3/source/ADelay/ADelay.cpp creating: vstsdk2.3/source/vstxsynth/ inflating: vstsdk2.3/source/vstxsynth/vstxsynth.h inflating: vstsdk2.3/source/vstxsynth/vstxsynthmain.cpp inflating: vstsdk2.3/source/vstxsynth/vstxsynthproc.cpp inflating: vstsdk2.3/source/vstxsynth/gmnames.h inflating: vstsdk2.3/source/vstxsynth/vstxsynth.cpp creating: vstsdk2.3/source/surrounddelay/ inflating: vstsdk2.3/source/surrounddelay/surrounddelay.hpp inflating: vstsdk2.3/source/surrounddelay/surrounddelay.cpp inflating: vstsdk2.3/source/surrounddelay/surrounddelaymain.cpp creating: vstsdk2.3/source/controlsgui/ inflating: vstsdk2.3/source/controlsgui/controlsgui.cpp inflating: vstsdk2.3/source/controlsgui/controlsgui.h inflating: vstsdk2.3/source/controlsgui/controlsguieditor.h inflating: vstsdk2.3/source/controlsgui/controlsguimain.cpp inflating: vstsdk2.3/source/controlsgui/controlsguieditor.cpp creating: vstsdk2.3/source/AGain/ inflating: vstsdk2.3/source/AGain/AGainMain.cpp inflating: vstsdk2.3/source/AGain/AGain.hpp inflating: vstsdk2.3/source/AGain/AGain.cpp creating: vstsdk2.3/resource/ creating: vstsdk2.3/resource/delayeditgui/ inflating: vstsdk2.3/resource/delayeditgui/bmp00130.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/delayeditgui/DelayEditGUI.rc inflating: vstsdk2.3/resource/delayeditgui/bmp00129.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/delayeditgui/bmp00128.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/delayeditgui/surrounddelay.rc creating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/ inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10013.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10003.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp016.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp006.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10012.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10002.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp007.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10011.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10001.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp014.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp004.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/controlsgui.rc inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10010.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp015.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp005.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10007.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp012.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp002.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10016.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10006.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp013.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp003.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10015.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10005.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp010.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10014.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10004.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp011.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp001.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10009.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp10008.bmp inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp008.xpm inflating: vstsdk2.3/resource/controlsgui/bmp009.xpm creating: vstsdk2.3/beos/ inflating: vstsdk2.3/beos/README creating: vstsdk2.3/beos/resource/ inflating: vstsdk2.3/beos/resource/DelayEdit.r creating: vstsdk2.3/win/ extracting: vstsdk2.3/win/controlsgui.def inflating: vstsdk2.3/win/controlsgui.dsp extracting: vstsdk2.3/win/Offline.def inflating: vstsdk2.3/win/Offline.dsp inflating: vstsdk2.3/win/surrounddelay.vcproj extracting: vstsdk2.3/win/ADelay.def inflating: vstsdk2.3/win/adelay.vcproj extracting: vstsdk2.3/win/surrounddelay.def inflating: vstsdk2.3/win/surrounddelay.dsp inflating: vstsdk2.3/win/controlsgui.vcproj inflating: vstsdk2.3/win/adelay.dsp inflating: vstsdk2.3/win/VST2.3Examples.dsw inflating: vstsdk2.3/win/VST2.3Examples.sln inflating: vstsdk2.3/win/again.def inflating: vstsdk2.3/win/again.dsp inflating: vstsdk2.3/win/delayeditgui.dsp extracting: vstsdk2.3/win/delayeditgui.def inflating: vstsdk2.3/win/Offline.vcproj inflating: vstsdk2.3/win/vstgui.vcproj inflating: vstsdk2.3/win/delayeditgui.vcproj inflating: vstsdk2.3/win/again.vcproj inflating: vstsdk2.3/win/vstgui.dsp inflating: vstsdk2.3/win/vstxsynth.vcproj extracting: vstsdk2.3/win/vstxsynth.def inflating: vstsdk2.3/win/vstxsynth.dsp creating: vstsdk2.3/win/VstPlugins/ inflating: vstsdk2.3/win/VstPlugins/VSTMonitor.dll creating: vstsdk2.3/win/library/ inflating: vstsdk2.3/win/library/vstguinet.lib inflating: vstsdk2.3/win/library/vstgui.lib creating: vstsdk2.3/sgi/ inflating: vstsdk2.3/sgi/README.txt inflating: vstsdk2.3/sgi/README inflating: vstsdk2.3/sgi/makefile inflating: vstsdk2.3/sgi/adelay.mak inflating: vstsdk2.3/sgi/sgidef inflating: vstsdk2.3/sgi/again.mak inflating: vstsdk2.3/sgi/adelayeditgui.mak inflating: vstsdk2.3/sgi/makedef inflating: vstsdk2.3/sgi/vstxsynth.mak creating: vstsdk2.3/sgi/resource/ inflating: vstsdk2.3/sgi/resource/bmp00130.xpm inflating: vstsdk2.3/sgi/resource/bmp00129.xpm inflating: vstsdk2.3/sgi/resource/bmp00128.xpm creating: vstsdk2.3/sgi/CVS/ inflating: vstsdk2.3/sgi/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/sgi/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/sgi/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/mac/ inflating: vstsdk2.3/mac/controlsgui.prj inflating: vstsdk2.3/mac/._surrounddelay.rsrc inflating: vstsdk2.3/mac/.DS_Store inflating: vstsdk2.3/mac/adelayeditguiinfo-plist.plc extracting: vstsdk2.3/mac/adelayeditgui.rsrc inflating: vstsdk2.3/mac/surrounddelay.prj inflating: vstsdk2.3/mac/surrounddelayinfo-plist.plc inflating: vstsdk2.3/mac/adelay.prj extracting: vstsdk2.3/mac/PkgInfo inflating: vstsdk2.3/mac/controlsguiinfo-plist.plc inflating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.cww inflating: vstsdk2.3/mac/again.prj inflating: vstsdk2.3/mac/againinfo-plist.plc inflating: vstsdk2.3/mac/adelayeditgui.prj inflating: vstsdk2.3/mac/adelayinfo-plist.plc extracting: vstsdk2.3/mac/surrounddelay.rsrc inflating: vstsdk2.3/mac/vstxsynthinfo-plist.plc inflating: vstsdk2.3/mac/._adelayeditgui.rsrc inflating: vstsdk2.3/mac/vstgui.prj extracting: vstsdk2.3/mac/controlsgui.rsrc inflating: vstsdk2.3/mac/vstxsynth.prj inflating: vstsdk2.3/mac/._controlsgui.rsrc creating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/ inflating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/yvangrabit.pbxuser inflating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/project.pbxproj creating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/CVS/ inflating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/mac/VST2.3Examples.pbproj/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/ inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/.DS_Store inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/._VSTMonitor extracting: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor creating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/ creating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/ inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/._PkgInfo extracting: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/PkgInfo creating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/MacOS/ inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/MacOS/._VSTMonitor inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/MacOS/VSTMonitor creating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/ inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50003.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50004.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50002.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50005.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50001.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50006.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50000.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50007.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50007.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50000.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50006.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50001.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50005.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50002.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50004.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50003.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/bmp50008.bmp inflating: vstsdk2.3/mac/VstPlugins/VSTMonitor.vst/Contents/Resources/._bmp50008.bmp creating: vstsdk2.3/mac/library/ inflating: vstsdk2.3/mac/library/.DS_Store inflating: vstsdk2.3/mac/library/vstguimacho.lib inflating: vstsdk2.3/mac/library/._vstguimacho.lib inflating: vstsdk2.3/mac/library/vstguicarbon.lib inflating: vstsdk2.3/mac/library/._vstguicarbon.lib inflating: vstsdk2.3/mac/library/vstgui.lib inflating: vstsdk2.3/mac/library/._vstgui.lib creating: vstsdk2.3/doc/ inflating: vstsdk2.3/doc/index.html inflating: vstsdk2.3/doc/frame_up.html inflating: vstsdk2.3/doc/sdkdoc.css creating: vstsdk2.3/doc/html/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/vstmenu.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/plugmenuvstgui.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/intro.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/examples.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/others.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/plugmenu2.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/plugmenu1.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/platforms/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/platforms/windows.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/platforms/beos.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/platforms/unix.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/platforms/macintosh.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CFileSelector.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CColor.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/COffscreenContext.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CVuMeter.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CHorizontalSwitch.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CBitmap.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CControlListener.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/COptionMenuScheme.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CKnob.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/COptionMenu.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CVerticalSlider.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CFont.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CSplashScreen.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CParamDisplay.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CAnimKnob.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CView.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CDrawMode.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CRect.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CKickButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/VstFileSelect.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/COnOffButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CHoriTxtAlign.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CRockerSwitch.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CLineStyle.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CPoint.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CSlider.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/constants.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CHorizontalSlider.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CDrawContext.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/AEffGuiEditor.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CControl.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/introVSTGUI.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CFrame.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CDropType.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CVerticalSwitch.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CMovieBitmap.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CMovieButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CTxtFace.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/VstKeyCode.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CTextEdit.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CSpecialDigit.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CControlEnum.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CViewContainer.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/CAutoAnimation.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/CAbout.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/controlsguieditor.h.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/controlsgui.h.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/controlsguimain.cpp.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/controlsguieditor.cpp.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/controlsgui.cpp.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/controlsgui.def.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/CVS/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/examples/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CRect.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CControl.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/COffscreenContext.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CHorizontalSlider.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CSplashScreen.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CBitmap.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CVerticalSlider.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CSwitch.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/vstpluglogo.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CPoint.jpg extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/diagvstgui2.gif extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/diagplugin.gif extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/source.jpg extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/diagvstgui.gif inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/COnOffButton.jpg creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CVS/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/images/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCControl.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCKnob.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCVerticalSlider.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCAnimKnob.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCKickButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCHorizontalSlider.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCOnOffButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCSpecialDigit.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCSlider.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCVuMeter.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCMovieBitmap.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCMovieButton.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCVerticalSwitch.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCRockerSwitch.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCHorizontalSwitch.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCSplashScreen.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCParamDisplay.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/sCAutoAnimation.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/CVS/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/sources/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/changesV1toV2.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/changesv20tov21.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/changesv21tov22.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/CVS/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/CVS/Root inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/CVS/Entries extracting: vstsdk2.3/doc/html/plug/gui/history/CVS/Repository creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/examples.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/VstOffline.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/VstEvents.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/VstTimeInfo.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/aeffectx.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/2.0/AudioEffectX.html creating: vstsdk2.3/doc/html/plug/1.0/ inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/1.0/AEffect.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/1.0/AEffEditor.html inflating: vstsdk2.3/doc/html/plug/1.0/AudioEffect.html creating: vstsdk2.3/doc/gfx/ inflating: vstsdk2.3/doc/gfx/VSTonWht.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/gfx/vstpluglogo.jpg inflating: vstsdk2.3/doc/gfx/logo.jpg cp -a `find . | grep 'vstsdk[^/]*\$'`/source/common ./vst sed -i '/struct VstFileType\|struct VstFileSelect/,/};/d' vst/aeffectx.h winegcc -c `pkg-config --cflags gtk+-2.0` `pkg-config --cflags jack` `pkg-config --cflags jack` `pkg-config --cflags lash-1.0` -DHAVE_LASH -I. -o audiomaster.o audiomaster.c winegcc: gcc-3.4 failed make: *** [audiomaster.o] Błąd 2 dpkg: błąd przetwarzania fst (--configure): podproces post-installation script zwrócił kod błędu 2 Wystąpiły błędy podczas przetwarzania: fst E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) A package failed to install. Trying to recover: And in gnome menu i have FST entry but when i start them: Failed to execute child process "/usr/bin/fst" etc. Please make fast patch.

dssi-vst preferred

 • ethanay
 • 05/20/08
 • Tue, 05/27/2008 - 05:16
yes, it seems to have a cleaner install, also, with less dependencies the only issue that i see is that there are some rendering problems with the vst gui, but the gui is still very functional and it is mostly eye candy that does not work perfectly.

RE: dssi-vst vs fst

 • Pablo
 • 07/11/07
 • Mon, 05/26/2008 - 22:12
I have the same doubt as you. But as you say, at the end of the day my experience with dssi-vst is being much better than what I had with fst or the VSTHOST explained in the howto. I run the VST instruments like a charm, same as you, dssi-vst 0.7 with wine 0.9.58 through jack.

dssi-vst vs fst?

 • ethanay
 • 05/20/08
 • Mon, 05/26/2008 - 11:11
As an alternative, I have dssi-vst 0.7 working with wine 0.9.58 through jack dssi-vst should be included in the repos now since it is completely free (no Steinberg SDK) but does anyone have any info on comparisons between fst and dssi-vst? i know they are different architectures, but is there really any functional difference at the end of the day (e.g., a reason why I should try to get fst to work?)? i can't find any information on the web about fst...while dssi-vst seems to be current and has a new homepage: http://www.breakfastquay.com/dssi-vst/

Also

 • Quentin Harley
 • 05/24/07
 • Fri, 04/11/2008 - 06:21
I am glad you fixed it, because my polish is limited to web translators...

LASH

 • Quentin Harley
 • 05/24/07
 • Fri, 04/11/2008 - 05:33
I remember reading this somewhere... I'll make sure it will be ok for the 2.1 release! Thanks

LASH package is broken. I

 • Kacper
 • 03/22/08
 • Thu, 04/10/2008 - 09:56
LASH package is broken. I make symbolic link cp -s /usr/lib/liblash.so.2.1.1 /usr/lib/liblash.so.1 And now all work very good.

Hmm, when i start vsti with

 • Kacper
 • 03/22/08
 • Wed, 04/09/2008 - 22:02
Hmm, when i start vsti with fst i see plug-in interfaces and new entry in jack control. But when i connect vsti with vkey and play on it nothing not can be heard. I change midi channels and others options, but VSTi not work with FST.

i find solution

 • Kacper
 • 03/22/08
 • Wed, 04/09/2008 - 21:33
I install wine from testing repo and now is good.